Logo Ladislav Drahoš

Pojďme
vytvořit
něco
nezapome-
nutelného
a živého

Vítej ve světě plném pohyblivých obrazů, světel, fotografií, kreativních lidí, jedné stopy, dobrodružství a přátelství. Mé jméno je Ladislav a tohle je můj svět.

Vítej ve světě plném pohyblivých obrazů, světel, fotografií, kreativních lidí, jedné stopy, dobrodružství a přátelství. Mé jméno je Ladislav
a tohle je můj svět.